• Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Vážení rodičia ,         

      postaráme sa o vaše deti počas Jarných prázdnin od 24.02.-28.02.2020 v Školskom klube detí. Rovnako môžete svoje deti prihlásiť počas tohto týždňa na obedy. Prosíme vás o spätnú informáciu o vašom záujme čo najskôr (do piatku 12,00hod.) na tel.č.0910905838,alebo vyplnením prihlášky u p.vychováteľky ŠKD, alebo prihláškou na obed u vedúcej jedálne -kontakt na stránke školy.

    • Úspešní piataci v testovaní T5
     • Úspešní piataci v testovaní T5

     • Testovanie 5 2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách na Slovensku. Testy písalo spolu 48 605 piatakov.

      Priemerná úspešnosť testu z matematiky- národný priemer 63,4 %.

      Priemerná úspešnosť ZŠ F. Hrušovského v Kláštore pod Znievom 67,4%.

      Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry - národný priemer 64,8 %.

      Priemerná úspešnosť ZŠ F. Hrušovského v Kláštore pod Znievom 66,7%.

       

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Pondelok 27. 1. 2020 opäť patril našim šikovným recitátorom, ktorí ukázali svoj talent v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. V II. kategórií (5. – 6. ročník) súťažilo 9 žiakov a v III. kategórií (7. – 9. ročník) 7 žiaci.

      V utorok 5.2.2020 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre 1. kategóriu. Súťažili v nej žiaci 2.- 4. ročníka v kategóriách poézia a próza. Víťazmi sa stali:

      I. kategória - próza                                                    I. kategória - poézia

           1. Ján Remenár (4.A)                                             1. Aneta Záhumenská (2.A)

           2. Kristián Kulka (3.A)                                             2. Sofia Matulová (3.A)

           3. Anna Baričáková (3.A)                                        3. Alex Černák (3.A)

      II. kategória

      1. Vanessa Chmelková (6.B)
      2. Viktória Černeková (6.B)
      3. Matej Kepič (5.A)

      III. kategória

      1. Rebeka Hrušková (8.A)
      2. Ráchel Chovanculiaková (9.A)
      3. Ema Koppová (8.A)
    • POZOR ZMENA LYŽIARSKY VÝCVIK
     • POZOR ZMENA LYŽIARSKY VÝCVIK

     • Oznamujeme všetkým žiakom, že LYŽIARSKY VÝCVIK, ktorý sa má konať od utorka 04.02. je posunutý o deň, pre nepriaznivé počasie.

      LYŽIARSKY VÝCVIK pre 1. a 2. stupeň začne od stredy 05.02. 2020 - do pondelka 10.02.

      V utorok sa všetci učíme podľa rozvrhu.

    • Noc masiek
     • Noc masiek

     • V piatok sa žiaci 2. stupňa rozlúčili s 1.polrokom zábavným večerom s diskotékou, na ktorý bol vstup iba v maskách. Po skončení súťaží, diskotéky a premietania filmu spoločne strávili noc v telocvični.

    • Daj si čas
     • Daj si čas

     • "Daj si čas", je názov súťaže v televízií RTVS, ktorej sa zúčastnili naši šiestaci. Zmerali si svoje sily so žiakmi z Popradu. Ako v nej dopadli sa dozviete, keď budete sledovať súťaž v sobotu dopoludnia. Presný deň upresníme.

      Pred natáčaním žiaci navštivili BIBIANU - Medzinárodný dom umenia pre deti. Zúčastnili sa výstavy japonských umelcov - Vo farbach vychádzajúceho Slnka a výstavy VEŽE DO NEBA so sprievodnými aktivitami.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Do súťaže VŠETKOVEDKO sa zapojilo viac ako 21 tisíc detí z celého Slovenska a my sme boli medzi nimi. Titul Všetkovedko získalo 30 percent najúspešnejších žiakov. Medzi nimi sú aj Ninka Gališová zo 4.A, Juraj Országh z 3.A triedy, Riško Vrtík (2.B) a Šimon Vrábel (2.A). Šimon Vrábel zároveň získal titul Všetkovedko školy. Vrámci Slovenska sa vo svojej kategórii umiestnil na 6. mieste  a nechal za sebou viac ako 98 percent druhákov. Gratulujeme aj ostatným zúčastneným, ktorí získavajú titul Všetkovedkov učeň. 

    • iKid
     • iKid

     • iKid je celoslovenský súťažný projekt, ktorý zážitkovou formou približuje deťom svet inovácií a férového podnikania. Naši žiaci postúpili medzi 12 slovenských tímov, ktorí zažili svoj prvý workshop v Banskej Bystrici.

    • Triedne rodičovské združenie
     • Triedne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenia,

      ktoré sa budú konať v pondelok 20. januára 2020 o 15:30hod. v triedach.

       

    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej základnej škole bola Vianočná besiedka, ktorú si pre svojich najbližších pripravili naši žiaci spolu s pani učiteľkami.Foto

    • Najväčším darom nie je byť obdarovaný, ale vedieť obdarovať....
     • Najväčším darom nie je byť obdarovaný, ale vedieť obdarovať....

     •  

      Žiaci našej základnej školy vyzbierali na Vianočných trhoch  príspevky od návštevníkov a finančné dary venovali na účet mesta Prešov, pre ľudí, ktorí prišli v dôsledku požiaru o domov. Za svoje ručne vyrobené výrobky darovali výťažok žiaci 4.A, 6.A, 6.B, 2.B, 2.A, 1.A a 1.B.

      Spolu bolo zaslaných na účet mesta 350€.

       

     • Vyhrali sme 3 kategórie :)

     • V termíne od 1.10.-25.10.2019 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. súťaž v zbere papiera pre materské a základné školy v okrese mesta Martin. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z mesta a okolitých obcí. Zhruba 2600 žiakom sa podarilo vyzbierať približne 37 000kg papiera.


      Výhercovia súťaže:

      ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera:

      Základná škola F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom (v množstve 10 130 kg)

      Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu:
      Základná škola F. Hrušovského - 6.B (v množstve 1792,5kg)

      Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva originálny darček:
      Michal Sunka – ZŠ F. Hrušovského (v množstve 1006,1kg)

    • Vianočné trhy, burza oblečenia a hračiek
     • Vianočné trhy, burza oblečenia a hračiek

     • Ďakujeme organizátorom, predávajúcim i návštevníkom našich trhov za podporu a úžasnú predvianočnú atmosféru. Finančná odmena, ktorou ste podporili našich žiakov bola odoslaná na určené miesta.Foto

    • Vianočné trhy a burza oblečenia a hračiek
     • Vianočné trhy a burza oblečenia a hračiek

     • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy!

      Srdečne Vás pozývame vychutnať si predvianočnú atmosféru na vianočných trhoch, ktoré sa budú konať v pondelok 9.12. od 16:00-18:00 pri našej škole na umelom ihrisku ❄️

      V telocvični ZŠ bude v tom istom čase prebiehať burza oblečenia a hračiek.

       

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

     • Aj do našej školy opäť zavítal Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi a pomocníčkami.Foto

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • Od septembra, keď boli prváci pasovaní za princov a princezné uplynuli tri mesiace a dnes žiakov prvých tried pán Kráľ pasoval za šikovných kráľovských žiakov. Žiaci najprv plnili kráľovské úlohy a po ich splnení, ukázali rodičom a Kráľovi, čo sa naučili. Po krásnom vystúpení sa deti posilnili dobrotami, ktoré im pripravili mamičky.Foto

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • TESTOVANIE 5 – 2019

      Vážení  rodičia,

      žiaci 5. ročníka sa dňa 20. novembra 2019 (v stredu) zúčastnia celoslovenského testovania T5 – 2019 z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, papierovou formou.

      Z organizačných dôvodov zabezpečenia T5 2019 na ZŠ F. Hrušovského, riaditeľka  školy udeľuje dňa 20. XI. 2019 žiakom 8. a 9. ročníka riaditeľské voľno.

      Všetci žiaci 8. a 9. ročníka budú v uvedený deň automaticky odhlásení  z obeda.

      Žiaci 1. stupňa, 6. a 7. ročníka sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín a v prevádzke bude aj ŠKD.